GAMLA BILDER FRÅN  pÅLSBODA     (24)

Innehåll:       Sköllerstabilder Pålsboda stationssamhället Pålsboda villasamhället   Kyrkor,  Skolor och skolbilder

På 1960-70-talen omvandlades Pålsboda i rask takt

Flygfoton och översiktsbilder Gästgivargården, serveringar Folk  & verksamheter i Pålsboda

   Flygfoton och översiktsbilder sid 2  

 
Lindskogs hus i förgrunden, ca 1939-1943  Pålsboda sett från söder ca 1940-1942  Pålsboda sett från sydväst. Stensbo i bakgrunden, ca 1945
Flygfoto över Pålsboda centrum   Foto: ca 1945 Pålsboda från NV någon gång mellan 1946 och 1953       Pålsboda sett från öster 1952 
  Pålsboda sett från SV 1952  Flygfoto över södra Pålsboda, ca 1966-67  Pålsboda sett från Sydväst 1956

       Flygfoto över Pålsboda från öster omkring 1958. Nere till vänster i förgrunden är kyrkan och "Dahlanderska" skolan. Flygfoto över Pålsboda ca 1958         Vy över Pålsboda mot väster från Norra skolan 
Flygfoto över Pålsboda kyrka och Elim  mot norr, 1951 Flygfoto över Pålsboda från Kärrs ladugård mot  centrum Flygfoto över Pålsboda från väster 1951

                                                                                                                                                                                                                                             Flygfoton och översiktsbilder sid 3 >>    

 Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2011-11-25

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18     19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31    32   33    34   35   36   37  38