GAMLA BILDER FRÅN  pÅLSBODA     (2)

Innehåll:       Sköllerstabilder Pålsboda stationssamhället Pålsboda villasamhället   Kyrkor,  Skolor och skolbilder

På 1960-70-talen omvandlades Pålsboda i rask takt

Flygfoton och översiktsbilder Gästgivargården, serveringar Folk  & verksamheter i Pålsboda

                                                                    Stationssamhället sid 1                                                          Klicka för större bilder!

 

Pålsboda samhälle fanns inte före 1862. Det året öppnades järnvägen Stockholm-Göteborg. En station byggdes här och det behövdes en mängd tjänstemän och arbetare. En gästgivargård byggdes och Pålsboda samhälle började växa.  Bangården i Pålsboda sedd från åsen i söder. Foto 1902.

Smalspåriga järnvägen mot Finspång öppnades 1874. Här en bild från premiäråret. 

Här ser vi i vänstra kanten av bilden ett lok på smalspåret från Örebro på väg in till Pålsboda station.

 

Ånglok på stationen i Pålsboda omkring år 1900

Ett vykort på Pålsboda station omkring år 1900 

Spårområdet vid Pålsboda station, sett från väster. Foto 1902

Pålsboda station omkring sekelskiftet 1900.   Pålsboda järnvägsstation omkring 1917 Några av de många anställda vid Pålsboda station. Foto 1920

Pålsbodas stationshus och Stinshuset i början av 1900-talet

Pålsbodas stationshus och Stinshuset (inspektorsbostaden) 

Pålsboda stationsområde ca 1900
 
Stationshuset i Pålsboda ca 1960 Nya stationshuset i Pålsboda uppfördes efter 1956  
Pålsboda banvaktstuga nr 590 Pålsboda banvaktstuga nr 590 Gamla stationshuset och kiosken, 1940-talet
Pålsboda centrum sett från söder, kanske på slutet av 1950-talet Vy från bron mot gamla stationshuset, Pålsboda Banmästarstugan strax öster om Pålsboda
Tågurspårningen i Pålsboda 1951 Tågurspårningen  i Pålsboda natten till den 14 augusti 1951 Bilden har lämnats av Sten-Olov Nilsson, Magleby  (2010-08-05)  Tågurspårningen  i Pålsboda den 14 augusti 1951. Upprensning av spåren.
Banvaktstugan nedanför Källbergsbacken 1950-talet Tarsta station 1902 Tarsta station 1908,  Foto Sam Lindskog
Smalspåret vid Tarsta 1962 Smalspåret in under västra stambanan utanför Pålsboda Stinsen gör honör för rälsbussen

  Pålsboda stationssamhälle sid. 2 >>>        

Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2021-01-30

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18     19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31   32  33    34   35   36   37  38  39