GAMLA BILDER FRÅN pÅLSBODA     (37)

Innehåll:       Sköllerstabilder Pålsboda stationssamhället Pålsboda villasamhället   Kyrkor,  Skolor och skolbilder På 1960-70-talen omvandlades Pålsboda i rask takt
Flygfoton och översiktsbilder Gästgivargården, serveringar Folk  & verksamheter i Pålsboda

.

 Ny bro byggs över järnvägen 1983-1984

Före 1936 fanns ingen bro över järnvägsspåren i Pålsboda. Trafiken från Örebro mot Norrköping gick genom Pålsboda via Köpmangatan i en plankorsning över järnvägen. Här ett par bilder från 1935 när bron byggdes.  Den var färdig och slutbesiktades den 22 maj 1936.                                                                                                            Klicka för större bilder

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                Klicka för större bilder
Under 1980-talet började bron vara i dåligt skick och inte längre lämplig för den allt tätare och tyngre trafiken. 1983 började bygget av en ny stabilare bro. 
Den gamla slitna bron strax före rivningen,1983-09-20 Tillfällig överfart i Köpmangatans förlängning, 1983-09-20 Den tillfälliga överfarten i Köpmangatans förlängning, 1983-09-20
.
En röd magasinsbyggnad söder om järnvägen försvann i samband med den provisoriska vägen över järnvägsspåren.  Man börjar rivningen med att ta bort östra broräcket. Man börjar slå och borra sönder betongbron, 1983-09-24
.
Här slår man sönder betongen  uppe på bron, 1983-09-24 Södra delen av bron är riven, 1983-09-27 Södra delen av bron är borttagen
.
Bron försvinner bit för bit Arbete med brorivning Nu är bara lite av bron kvar över N Bangatan, 1983-09-27
.
Gamla bron riven. Här norra brofästet, 29/9 1983 Nu ser vi inte längre någon bro över järnvägen i Pålsboda, 29/9 1983 Gamla bron är borttagen. Foto från söder mot norr. 1983-11-29
.

 

Betongfundamentet vid brons norra ände gjuts,december 1983 Pelarna till nya bron över järnägen, februari 1984 Brobygget 1984-02-18
.
Brospannet över järnvägen gjuts, mars 1984 Nya brons anslutning i söder,1984-07-30 Ny väg byggs runt Gästis. Den gamla på brosidan tas bort.
 .
     
Iordningställning vid Norra bangatan, september 1984  Nya bron över järnvägen är nästan färdig, oktober 1984  

Fler Pålsbodabilder fr.o.m. 1960-70-talen >>                

Till  startsidan      Bildgalleriet

Uppdaterat 2020-02-16

  Förstora bilderna genom att klicka på dem

Fler gamla bilder:               4          6       8         10    11    12   13   14   15  16  17  18     19     20     21     22     23     24     25    26    27   28   29   30   31     32   33    34   35   36   37  38  39